Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals

2.1. Sol·licitud d'inscripció Borsa d'Ocupació Municipal

Tornar Imprimir

Descripció

Inscripció en la borsa d'ocupació municipal de qualsevol persona física que manifeste el seu interés per inserir-se en el mercat de treball, i que complisca amb els requisits baix exposats. Els usuaris a més d'inscriure's rebran informació sobre formació i orientació per a la seua inserció laboral

Qui el pot sol·licitar?

Qualsevol persona física que es trobe en situació de desocupació o que manifeste el seu interés per  millorar o canviar d'ocupació

Requisits

 Sol·licitar cita prèvia, per telèfon o personalment en l'ADL, per a la realització d'una entrevista inicial on es definix conjuntament el perfil professional del demandant
 Personar-se en les dependències de l'ADL acompanyat de la documentació requerida, en el dia i hora assenyalat
 Estar inscrit en la seua corresponent oficina SERVEF d'ocupació, com a demandant o, en el cas d'estar treballant, disposar de la targeta de millora d'ocupació

Documentació a aportar

Junt amb la fitxa d'inscripció normalitzada que es facilita en les dependències de l'Agència de Desenvolupament Local, l'interessat ha d'aportar els documents següents:
 Fotocòpia DNI /NIE
 Fotocòpia targeta SERVEF actualitzada (DARDE)
 Currículum Vitae actualitzat
 Fotocòpia Certificat de Minusvalidessa, i és el cas
 Acreditació de la titulació i/o curs de formació especificats en el seu Currículum Vitae
 Acreditació de l'experiència laboral ( informe vida laboral)

On sol·licitar-lo?

Agència de Desenvolupament Local de Benifaió  - ADL

Horari

De 9:00 h. a 14:00 h. , de dilluns a divendres

Contacte

Agència de Desenvolupament Local de
C/ Santa Bàbara, 42 planta 1
Telèfon 962  03 20 57 / Fax: 962 03 20 44
Correu electrònic: adl@benifaio.es

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 0 - Inmediat -

Preu i forma de pagament

Servici gratüit

Normativa

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Qui tramita la sol·licitud?

Agencia Desarrollo Local (ADL)

Més informació

Una vegada inscrit en la borsa de treball, per a mantindre la demanda activa, l'interessat ha de passar revisió en els messos de febrer, juny i octubre de cada any. Per a aixó, pot fer-ho presencialment en les oficines de la ADL o per telèfon. Si l'interessat no realitza la renovació, la seua inscripció passarà a ser una demanda passiva. Si en el termini de dos anys el demandant no activa la seua demanda, es procedirà, d'ofici, a donar-li de baixa definitiva de la borsa d'ocupació.

En qualsevol moment l'interessat pot sol·licitar l'actualització del seu Currículum Vitae, personant-se en les nostres dependències, ja que per això, és necessari la seua acreditació.

Et pot interessar...

Portal Transparència
Carpeta Ciutadana
Banner Validacio Documents Electronics
enllç calendari fiscal
Agenda Cultural
Enlace Agricultura
Bústia ciutadana
enlace festivitats locals

Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es